Pages

Saturday, 14 September 2013

5 AGENDA MAJLIS PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA


Fokus Pemerkasaan Pertama : MENDAYA MODAL INSAN BUMIPUTERA
  • Memperbanyakkan Program Latihan Peningkatan Kemahiran
  • Mempergiatkan Program Latihan Semula atau Re-Skilling.
  • Mempergiatkan Skim Latihan 1Malaysia, Program Kebolehpasaran Graduan dan Program Peneraju Skil.
  • Memperluaskan Program Pendidikan Lepas Ijazah melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, MARA dan agensi berkaitan
  • Program Peneraju Profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) diperluaskan.
  Fokus Pemerkasaan Kedua : MEMANTAPKAN PEMILIKAN EKUITI BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT
  • Melancarkan Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) dengan suntikan pelaburan 10 bilion unit saham.
  • Mentransformasikan program Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB) melalui Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS).
  Fokus Pemerkasaan Ketiga : MEMPERKUKUH PEMILIKAN ASET BUKAN KEWANGAN BUMIPUTERA
  • Memperkemaskan Yayasan Wakaf Malaysia
  • Memperkukuhkan peranan institusi-institusi hartanah seperti Pelaburan Hartanah Berhad(PHB), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) bagi membangun dan memperoleh hartanah komersil dan industri.
  • Memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik kepada Bumiputera melalui Syarikat Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dan Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) dengan Kerajaan Negeri.
  • Perkukuhkan UDA Corporation untuk membangunkan hartanah.
  • GLC yang terlibat dalam pembangunan hartanah memberi penekanan kepada pembangunan hartanah Bumiputera.
  Fokus Pemerkasaan Keempat: MEMPERHEBATKAN KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN BUMIPUTERA
  • Memperkuatkan peranan agensi pembangunan usahawan Bumiputera seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, TEKUN Nasional, MARA dan PUNB.
  • Menambah pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak RM300 juta.
  • Menambah pembiayaan pinjaman kepada TEKUN Nasional sebanyak RM700 juta.
  • Mengarahkan kementerian dan agensi mengukuhkan Program Pembangunan Vendor
  • Memastikan jangkamasa kontrak dan konsesi vendor disesuai dengan tempoh bayar balik pinjaman bank.
  • Melonjakkan program VDP di bawah PETRONAS, Tenaga Nasional Berhad (TNB), Telekom Malaysia (TM), Axiata dan United Engineers (Malaysia) Berhad (UEM)
  • Ketua Pegawai Eksekutif GLC menetapkan sasaran penyertaan Bumiputera sebagai KPI.
  • Program VDP PETRONAS RM20 bilion setahun dan 22 skop kerja untuk Bumiputera.
  • GLC dan GLIC menerajui usaha mengwujudkan konsortium syarikat Bumiputera dalam sektor rangkaian perbekalan.
  • Mempergiatkan program penswastaan perkhidmatan Kerajaan secara terpilih
  • Memperluaskan dasar carve out.
  • Membina satu komuniti baru entrepreneur Bumiputera.
  • Memperkenalkan Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB).
  Fokus Pemerkasaan Kelima: MEMANTAPKAN EKOSISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
  • Mewujudkan ekosistem penyampaian perkhidmatan yang cekap, komprehensif dan konstraktif
  • Mewujudkan Unit Pembangunan Bumiputera (UPB) di semua kementerian.
  • Meningkatkan enrolmen pelajar UiTM kepada 250,000 menjelang 2020.
  • Menubuhkan beberapa kampus baru UiTM.
  • Menubuhkan dana pendidikan MARA berjumlah RM1 bilion.
  • Membestarikan TERAJU
  • Mewujudkan komuniti entreprenuer Bumiputera.
  • Meletakkan INSKEN dan SUPERB di bawah TERAJU
  • Menubuhkan Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB bagi menggantikan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera
  MYKMU.NET

  No comments :

  Post a Comment

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...